Dokumenty


Dokumenty do pobrania (wszystkie spakowane programem WinZip):

 

Zaproszenie do składania wniosków PHARE 2003 (105 KB)

Zaproszenie do składania wniosków dla programu współpracy przygranicznej Polska-Niemcy PHARE CBC 2003 Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr


Niezbędne dokumenty (169 KB)

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w ramach Funduszu PHARE CBC 2003


Zaproszenie do składania wniosków (90 KB)

Zaproszenie do składania wniosków dla programu współpracy przygranicznej Polska-Niemcy PHARE CBC 2002
Fundusz małych projektów ogłaszane przez Euroregion Sprewa - Nysa - Bóbr


Niezbędne dokumenty (461 KB)

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku w ramach Funduszu Małych Projektów SPF
PHARE CBC 2002


Definiowanie celów i rezultatów (10 KB)

Wskazówki dotyczące sposobu definiowania celów i rezultatów projektów w ramach funduszu małych projektów


Instrukcja do budżetu

Instrukcja do opracowania budżetu w ramach Funduszu Małych Projektów PHARE CBC 2002


Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące wdrażania, realizacji i rozliczania w ramach Funduszu Małych Projektów PHARE CBC 2002


statut.zip (10 KB)

Statut Stowarzyszenia Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr"


Wniosek_PNWM.zip (177 KB)

Wniosek PNWM oraz załączniki – wymiana szkolna


pr_pomocowe.zip (65 KB)

Programy pomocowe dla samorządów


Kalendarz 2004 (18 KB)

Kalendarz imprez sportowych Euroregionu "Sprewa - Nysa Bóbr" na rok 2004


projekty.zip (33 KB)

Zestawienie rozliczonych projektów Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr" finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach programu Phare CBC


inwest-pr.zip (3 KB)

Wykaz projektów inwestycyjnych realizowanych w Euroregionie


rozwoj.zip (37 KB)

Koncepcja rozwoju i działania Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr"
Aktualizacja koncepcji z grudnia 1993 r.


rozwój_regionalny.zip (7 KB)

"Jak można wykorzystać fundusze Unii Europejskiej dla rozwoju regionalnego"